De inhoud van deze website is zorgvuldig opgesteld en betreft slechts algemene informatie, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend, terwijl de tekst evenmin door derden mag worden gebruikt, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend.

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.