Personen- en Familierecht:
o.a. echtscheiding, einde samenleving, omgang en alimentatie, alimentatieberekeningen, Ouderschapsplan, curatele, erfrecht, naamswijziging, voogdij, adoptie, ondertoezichtstelling
Strafrecht:
o.a. rijden onder invloed, invordering rijbewijs, diefstal, geweldsdelicten, economische delicten, overige misdrijven en overtredingen
Overeenkomsten- en verbintenissenrecht:
o.a. beslaglegging, contracten, koopgeschillen, verborgen gebreken, koopovereenkomsten
Ondernemings- en incassorecht:
o.a. algemene voorwaarden, bestuurdersaansprakelijkheid, betalingsregelingen, incasso
Huurrecht:
o.a. huurovereenkomst woningen en bedrijfsruimten, beƫindiging huurovereenkomst, ontruiming, huurachterstand, renovatie
Arbeidsrecht:
o.a. ontslag op staande voet, ontslagvergunning UWV, arbeidsgeschillen, arbeidsovereenkomsten, beƫindigingsovereenkomsten, werkgeversaansprakelijkheid, arbeidsvoorwaarden, CAO, ongeval/ziekte, non-concurrentie of relatiebedingen
Bestuursrecht:
o.a. vergunningen, ruimtelijk ordeningsrecht, bestemmingsplanwijzigingen, conflicten met overheidsorganen
Sociaal verzekeringsrecht:
o.a. Bijstandsuitkering, WIA/WAO, WW, Ziektewet