In Nederland is het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand van toepassing voor personen, die rechtsbijstand nodig hebben, maar hiervoor geen draagkracht hebben.

De Raad voor de Rechtsbijstand beoordeelt of voor een advies of een procedure een toevoeging aan u kan worden verleend. Dit besluit is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen.

Bij afgifte van een toevoeging betaalt u wel een eigen bijdrage, gebaseerd op de hoogte van uw inkomen.

De actuele voorwaarden voor het stelsel van gefinancierde rechtshulp en informatie over een mogelijke resultaatsbeoordeling door de Raad voor de Rechtsbijstand, danwel een inkomenscontrole achteraf, kunt u vinden op de site www.rechtsbijstand.nl.

U kunt via het Juridisch Loket (tel.nr. 0900-8020) een verwijzing krijgen naar ons kantoor. Als de toevoeging door de Raad voor de Rechtsbijstand wordt verleend, krijgt u na verwijzing via het Juridisch Loket een korting op de eigen bijdrage van € 53,--.

Komt u niet in aanmerking voor het stelsel van gefinancierde rechtshulp, dan hanteert ons kantoor duidelijke tarieven, die schriftelijk worden vastgelegd. Met uw financiële situatie wordt rekening gehouden.

Gestreefd wordt om de kosten voor u zo laag mogelijk te houden.

Is een procedure onafwendbaar, dan is aanvullend griffierecht verschuldigd. De hoogte hiervan is afhankelijk van de procedure, van het financiële belang en of een toevoeging is verleend. De exacte bedragen kunt u vinden op de site www.rechtspraak.nl.

Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, dan heeft u meestal recht op vrije advocaatkeuze. In dat geval kunt u ook een beroep op ons doen. In samenspraak met u zal dan worden getracht om dekking voor het geschil te krijgen. De uitkomst hiervan is mede afhankelijk van de voorwaarden, die de rechtsbijstandsverzekering hanteert.

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag, dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.