Voor deskundige rechtsbijstand aan ondernemers en particulieren

Het eerste gesprek is altijd gratis!

In Nederland is het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand van toepassing voor personen, die rechtsbijstand nodig hebben, maar dit niet zelf kunnen betalen.

De Raad voor de Rechtsbijstand beoordeelt of voor een advies of een procedure een toevoeging aan u kan worden verleend. Dit besluit is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen.

Bij afgifte van een toevoeging betaalt u wel een eigen bijdrage, gebaseerd op de hoogte van uw inkomen.

Als er moet worden geprocedeerd, betaalt u aanvullend het (verlaagde) griffierecht en in voorkomend geval eventueel verschuldigde leges en/of kosten van ingeschakelde derden.

De actuele voorwaarden voor het stelsel van gefinancierde rechtshulp kunt u vinden op de site www.rvr.org.

U kunt via het Juridisch Loket (tel.nr. 0900-8020) een verwijzing krijgen naar ons kantoor. Als de toevoeging door de Raad voor de Rechtsbijstand wordt verleend, krijgt u na verwijzing via het Juridisch Loket een korting op de eigen bijdrage van € 52,--.

Komt u niet in aanmerking voor het stelsel van gefinancierde rechtshulp, dan hanteert ons kantoor duidelijke tarieven, die schriftelijk worden vastgelegd. Met uw financiële situatie wordt door ons rekening gehouden.

Gestreefd wordt om de kosten voor u zo laag mogelijk te houden.

In beginsel wordt een uurtarief van € 145,-- gehanteerd, vermeerderd met 6% kantoorkosten en 21% BTW.

Is een procedure onafwendbaar, dan is aanvullend griffierecht verschuldigd. De hoogte hiervan is afhankelijk van de soort procedure en van het financiële belang.
De exacte bedragen kunt u vinden op de site www.rechtspraak.nl, tabblad procedures, tarieven griffierecht.


Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, dan heeft u meestal recht op vrije advocaatkeuze. In dat geval kunt u ook een beroep op ons doen. In samenspraak met u zal dan worden getracht om dekking voor het geschil te krijgen. De uitkomst hiervan is mede afhankelijk van de voorwaarden, die de rechtsbijstandsverzekering hanteert.

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag, dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

Home
Over ons
Rechtsgebieden
Inloopspreekuur

Kosten

Vragenformulier
Contactgegevens

----------------------

Van Bommel
Mediation

----------------------